Sprawy korporacyjne


W obszarze spraw korporacyjnych, oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, w szczególności:
 • sporządzanie projektów aktów założycielskich, umów i statutów spółek oraz innych dokumentów, wymaganych w procesie tworzenia spółek handlowych,
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału i uczestnictwo w negocjacjach w zakresie
 • związanych z nimi aspektów prawnych,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed sądami rejestrowymi i innymi organami
 • (Urząd Skarbowy, GUS, ZUS), w tym postępowań w zakresie tworzenia na terenie
 • Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
 • sporządzanie projektów uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • pomoc przy pozyskiwaniu inwestorów strategicznych i kapitału na finansowanie inwestycji,
 • obsługę prawną operacji podwyższania i obniżania kapitału zakładowego,
 • obsługę prawną obrotu akcjami i udziałami spółek,
 • wprowadzanie akcji spółek akcyjnych do obrotu giełdowego,
 • pomoc prawna w zakresie prywatyzacji spółek państwowych oraz Skarbu Państwa,
 • tworzenie i kształtowanie struktur holdingowych i konsorcyjnych,
 • połączenia, podział (dodałabym) i przekształcenia spółek,
 • likwidację spółek,
 • zastępstwo procesowe w zakresie wszelkich sporów dotyczących prawa spółek.