O naszej kancelarii

Tobor & Mozdżeń

Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń powstała w 2005 roku. Kancelaria działa na podstawie zawiadomienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o podjęciu wykonywania zawodu w formie Kancelarii Radcy Prawnego – spółki jawnej oraz w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Od początku istnienia Kancelarii stawiamy na ciągły rozwój, doskonalenie i wychodzenie naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Zbudowaliśmy zespół współpracowników – specjalistów z różnych dziedzin prawa, ludzi w większości młodych ale legitymujących się dużą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów, a przy tym otwartych na ciągłe zmiany prawa, jakie obecnie zachodzą i zapewne nasilą się jeszcze w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. W pracy Kancelarii łączymy mobilność, otwartość, niekonwencjonalność działania młodych współpracowników Kancelarii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym koordynującego pracę radcy prawnego.

Naszymi Klientami są zarówno duże spółki i holdingi, jak i mali przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże. Świadczymy na ich rzecz kompleksowa obsługę prawną i pomagamy im zarówno w sprawach bieżących (umowy handlowe, spory pracownicze, dochodzenie należności), jak i w skomplikowanych projektach, związanych z prywatyzacją, postępowaniem naprawczym, wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw.