O naszej kancelarii

Tobor & Mozdżeń

Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń powstała w 2005 roku. Kancelaria działa na podstawie zawiadomienia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach o podjęciu wykonywania zawodu w formie Kancelarii Radcy Prawnego – spółki jawnej oraz w oparciu o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

Od dnia 9 stycznia 2023r. Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Z.Tobor, M.Mozdżeń Spółka jawna powiększyła grono Wspólników oraz zmieniła nazwę.
Nowymi wspólnikami oraz komandytariuszami Kancelarii Radców Prawnych Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń i Wspólnicy spółka komandytowa zostali radca prawny Aleksandra Tobór-Frączek oraz radca prawny Błażej Tobór.

Od początku istnienia Kancelarii stawiamy na ciągły rozwój, doskonalenie i wychodzenie naprzeciw potrzebom naszych Klientów. Zbudowaliśmy zespół współpracowników – specjalistów z różnych dziedzin prawa, ludzi w większości młodych ale legitymujących się dużą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów, a przy tym otwartych na ciągłe zmiany prawa, jakie obecnie zachodzą i zapewne nasilą się jeszcze w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. W pracy Kancelarii łączymy mobilność, otwartość, niekonwencjonalność działania młodych współpracowników Kancelarii z wieloletnim doświadczeniem zawodowym koordynującego pracę radcy prawnego.

Naszymi Klientami są zarówno duże spółki i holdingi, jak i mali przedsiębiorcy, reprezentujący różne branże. Świadczymy na ich rzecz kompleksowa obsługę prawną i pomagamy im zarówno w sprawach bieżących (umowy handlowe, spory pracownicze, dochodzenie należności), jak i w skomplikowanych projektach, związanych z prywatyzacją, postępowaniem naprawczym, wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego, fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw.