Prawo
Restrukturyzacyjne

Uchroń się przed ogłoszeniem upadłości

Restrukturyzacja jest łatwiejsza ze sprawdzonym partnerem

Kancelaria Tobor i Mozdżeń oferuje pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców w zakresie szeroko pojętego prawa i doradztwa restrukturyzacyjnego. Bogaci w wiedzę i doświadczenie, pomagamy klientom w znalezieniu drogi do porozumienia z wierzycielami. Szukamy rozwiązań zapewniających firmie spokojną przyszłość, bez konieczności ogłoszenia upadłości.

Zaufaj doświadczonym doradcom

Gdy konieczne jest postępowanie upadłościowe

Przygotujemy skuteczny wniosek o ogłoszenie upadłości we wszystkich jego formach oraz zapewniamy profesjonalną reprezentację podczas całego postępowania. Dzięki doświadczeniu, wiemy również jak chronić interesy wierzycieli na każdym etapie postępowania. Pomagamy skutecznie zgłosić wierzytelność, złożyć wniosek o wyłączenie z masy upadłości oraz zastępujemy w posiedzeniach Rady Wierzycieli.

Dlaczego warto skorzystać z prawa restrukturyzacyjnego?

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery procedury, pozwalające przedsiębiorcy na zawarcie z wierzycielami porozumienia, którego celem jest zaspokojenie ich w jak najwyższym stopniu, zapewniając przy tym dalszą działalność firmy. Ogłoszenie upadłości nie jest już koniecznością.

Prawo restrukturyzacyjne pozwala na:

Postępowanie o zatwierdzeniu układu
przyspieszone postępowanie układowe
postępowanie układowe
postępowanie sanacyjne

Czy można uchronić się przed upadłością?

Dokładna analiza pozwala firmie zdecydować o kolejnych krokach. Plan restrukturyzacji pozwala dłużnikowi wprowadzić niezbędne zmiany i prowadzić negocjacje z wierzycielami. W ten sposób zabezpieczone zostają interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużnika, dzięki czemu możliwe jest jego dalsze funkcjonowanie lub bezpieczne wprowadzenie w postępowanie upadłościowe.

Jak firma może skorzystać na restrukturyzacji?

Korzyści z przemyślanego i odpowiednio wdrożonego planu jest wiele. Najważniejszą z nich jest uchronienie się od zgłoszenia upadłości firmy. Dzięki sprawnemu działaniu Kancelarii Tobor i Mozdżeń możliwa jest pomoc przedsiębiorstwu w jego dalszej obecności na rynku. W wyniku pomyślnych negocjacji z wierzycielami istnieje możliwość zawarcia układu, zapewniającego przetrwanie działalności.

Kiedy wiadomo, że postępowanie upadłościowe jest lepszym rozwiązaniem?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i współpracujemy z najlepszymi specjalistami na rynku, co pozwala na rzetelną ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa w kontekście jego niewypłacalności. Zajmiemy się przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości i przejdziemy z Państwem przez cały proces.

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości i zachowanie przedsiębiorstwa?

Posiadamy doświadczenie w zakresie przeprowadzania przygotowanej likwidacji (tzw. Pre-pack). W tym przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Rozwiązanie polega na sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika albo niektórych jego składników, na warunkach ustalonych z inwestorem jeszcze przed ogłoszeniem upadłości.

Analiza przedsiębiorstwa
Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
Stworzenie niezbędnej dokumentacji
Prowadzenie negocjacji
Pełnienie funkcji nadzorcy
Pomoc menedżerom i członkom zarządu

Analiza przedsiębiorstwa

Dokonamy szczegółowej analizy stanu przedsiębiorstwa. Zajmiemy się doborem odpowiednich procedur, biorąc pod uwagę stan firmy, jak i oczekiwania przedsiębiorcy. Dokładnie zbadamy wszystkie możliwości tak, aby wybrać tę najkorzystniejszą dla klienta.

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji

Nasza kancelaria prawnicza doradza przedsiębiorcom w zakresie restrukturyzacji, pozyskiwania dofinansowania, w tym z zakresu pomocy publicznej. Wspólnie szukamy rozwiązań pozwalających ograniczyć koszty dalszego funkcjonowania firmy.

Stworzenie niezbędnej dokumentacji

Wiemy, jak ważny jest odpowiedni język i właściwe sformułowania w dokumentach. W imieniu klienta przygotujemy niezbędne wnioski związane z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, co pozwoli na uniknięcie błędów w dokumentacji.

Prowadzenie negocjacji

Znamy się na sztuce negocjacji, która pozwoli klientowi zabezpieczyć jego dobra. Mamy doświadczenie w negocjowaniu z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Przygotowujemy propozycje układowe. Wierzymy, że istnieje bezpieczne i satysfakcjonujące wyjście z każdej sytuacji.

Pełnienie funkcji nadzorcy

Pełnimy funkcję nadzorcy układu oraz nadzorcy sądowego i zarządcy. Odpowiednie kierowanie procesem restrukturyzacji jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala uniknąć wielu błędów. Bardzo często działania bez nadzorcy mogą generować dodatkowe koszty z nieświadomego działania przedsiębiorcy. Pomagamy w zapobieganiu zagrożeniom tego typu.

Pomoc menedżerom i członkom zarządu

Tylko profesjonalna pomoc prawna pomoże uniknąć odpowiedzialności majątkowej, osobistej, karnej lub podatkowej za nieprawidłową implementację odpowiednich działań restrukturyzacyjnych lub upadłościowych. Zadbamy, aby menedżerowie i członkowie zarządu otrzymali odpowiednie wsparcie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Formularz kontaktowy
Kancelaria Prawnicza
Prof. dr hab. Z. Tobor,
M. Mozdżeń Sp.j.
ul. Chłodna 2
40-311 Katowice
Tel: 666 180 666
Godziny otwarcia
Poniedziałek – piątek:
8:00 – 16:00
Sobota, niedziela:
nieczynne
Ferrum S.A.

Działając w imieniu FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, niniejszym polecam Kancelarię Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j.  jako godnego zaufania partnera.

Skuteczność w działaniu, bogata wiedza, sumienność i rzetelność oraz znakomite zrozumienie otoczenia biznesowego w trudnym dla spółki momencie postępowania restrukturyzacyjnego, zapewniły nam niewątpliwie profesjonalną i kompleksową obsługę prawną związaną z otwarciem i przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego FERRUM S.A. zakończonego zawarciem układu z wierzycielami.

Dziękując za dotychczasową współpracę, udzielamy rekomendacji Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Niniejszym Listem Referencyjnym, w imieniu spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdzam współpracę z Kancelarią Prawniczą prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp. jawna z siedzibą w Katowicach.

Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, posiada również wieloletnią praktykę w zakresie aspektów prawa restukturyzacyjnego.

Kancelaria świadczyła na rzecz ARP S.A. doradztwo prawne w zakresie postępowań upadłościowych, reprezentowała w postępowaniach egzekucyjnych związanych z dochodzeniem roszczeń, przeprowadzała audyty prawne w Spółkach z grupy ARP S.A., a także sporządzała informacje i opinie prawne.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu prawnego, powierzone zadania wykonywane były sprawnie, terminowo i zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki prawniczej.

Współpraca z ARP S.A. przebiegała efektywnie i z dużym zaangażowaniem całego zespołu prawnego, dlatego z pełnym przekonaniem rekomenduję Kancelarię jako rzetelnego i godnego zaufania partnera.

Bumech S.A.

Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. jest solidnym i godnym polecenia partnerem. Swoje usługi świadczy na bardzo wysokim poziomie w sposób profesjonalny, terminowo, a przede wszystkim skutecznie. Kancelaria Prawnicza Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń świadczyła na rzecz Bumech S.A. obsługę prawną w zakresie związanym z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego oraz przeprowadzeniem tego postępowania.

Podczas wielomiesięcznej współpracy z naszą spółką, Kancelaria wykazała się rzetelnością sumiennością. Najlepszym dowodem na skuteczność działań Kancelarii jest zawarty układ z wierzycielami spółki.

Polecamy Kancelarię Prawniczą prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. wszystkim firmom szukającym profesjonalnej obsługi prawnej, która kompleksowo i skutecznie zmierzy się z nawet najbardziej wymagającymi sprawami i wyzwaniami.

Energosynergia

Energosynergia Technologie Sp. z o.o. niniejszym rekomenduje Kancelarię Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j.  jako solidą i rzetelną firmę świadczącą bardzo wysoki poziom profesjonalnych usług, jak również szybkość i skuteczność w działaniu, wysoką kulturę obsługi oraz trafność w podejmowanych decyzjach.

Energosynergia Technologie współpracowała z Kancelarią Tobor, Mozdżeń w zakresie związanym z otwarciem i przeprowadzeniem  postepowania restrukturyzacyjnego, zakończonym zawarciem układu z wierzycielami.

Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu ze współpracy z Kancelarią, możemy jednoznacznie polecić usługi świadczone przez Kancelarię Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. innym podmiotom gospodarczym.

Regnon S.A.

Poszukując specjalistów w dziedzinie Prawa restrukturyzacyjnego o bogatym i solidnym doświadczeniu nawiązaliśmy współpracę z zaufanym i profesjonalnym partnerem Kancelarią Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j.  w zakresie obsługi prawnej postępowania sanacyjnego, które zostało zakończone sukcesem czyli zawarciem układu z wierzycielami.

Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu we współpracy, z pełnym przekonaniem możemy zarekomendować Kancelarię Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. jako specjalistę w dziedzinie Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Secus Property

Współpracując z Kancelarią Prawniczą Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j.  doceniamy zwłaszcza rzetelne i bardzo wnikliwe podejście do zgłaszanych przez Secus Property S.A. problemów natury prawnej, zmierzających do pozytywnego zakończenia postępowania układowego. Wysoko oceniamy specjalistyczną wiedzę prawników, a także profesjonalizm i staranność świadczonych usług oraz ich terminowość.

Niniejszym w imieniu Secus Property S.A. pragnę wyrazić uznanie za profesjonalizm jakim wykazała się Kancelaria Prawnicza Tobor, Mozdżeń na wszystkich etapach współpracy oraz polecić ją jako solidnego i otwartego partnera.

ENTROZAP

Spółka Centrozap S.A. Grupa Energetyczna współpracuje z Kancelarią Prawniczą Tabor, Możdżeń w zakresie obsługi prawnej naszej spółki od 5 lat. W toku współpracy obu firm, prawnicy Kancelarii dali się poznać jako osoby o rozległym doświadczeniu oraz wiedzy, a efektywna współpraca była możliwa dzięki w pełni profesjonalnej i sprawnej pomocy z ich strony. Ponadto, Kancelaria wykazała się wysokim potencjałem do skutecznego rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawniczych.

Z przyjemnością rekomendujemy Kancelarię Prawniczą Tabor, Możdżeń wszelkim podmiotom poszukującym pełnej i profesjonalnej obsługi prawnej.

Mostostal

Informujemy, że nasza firma współpracuje z Kancelarią Prawniczą dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j. w zakresie bieżącej obsługi prawnej naszego przedsiębiorstwa.

Zlecone im zadania realizują dynamicznie, skutecznie i fachowo a przedstawiciele Kancelarii wykazują się doskonałą orientacją w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowaniem, szybkością działania i uprzejmością. W całym czasie współpracy spotkaliśmy się z rzeczową obsługą, której wymiernym elementem było odzyskanie należności oraz zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa.

Jednocześnie cykliczne kontakty z ramienia Kancelarii w podjętych wobec dłużników działań stanowią cenną bazę informacyjną pozwalającą naszej firmie, nawet w przypadku nie odzyskania wierzytelności na podjęcie odpowiednich dalszych działań prawnych.

Naszym zdaniem Kancelaria Prawnicza dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j. jest doradcą godnym polecenia, który w sposób kompleksowy podchodzi do obsługi swoich klientów. Odpowiada na rzeczywiste potrzeby oferując wysokie standardy współpracy oraz profesjonalne podejście w postaci szybkiego rozwiązywania problemów zgłaszanych przez klientów.

A najważniejszą cechą Kancelarii jest wysoka skuteczność działań, której efektem jest realizacja celów klienta w założony, i pożądanym zakresie.

Nadwiślański Węgiel S.A.
mgr inż. Emilian Salej

Niniejszym potwierdzamy, że Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. współpracuje z naszym przedsiębiorstwem w zakresie:  prowadzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania od dłużników naszej firmy należności pieniężnych, prowadzenia postępowań zabezpieczających, sądowych i egzekucyjnych, mających na celu skuteczne odzyskanie naszych wierzytelności w powierzonych sprawach, bieżącej obsługi prawnej w zakresie prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego.

W całym okresie dotychczasowej współpracy Kancelaria Prawnicza dr hab. Z.Tobor, M.Mozdżeń podchodziła do realizacji naszych zleceń z dużą operatywnością i skrupulatnością. W trakcie realizacji naszych potrzeb wykazała się szybkością i skutecznością działania.

Bardzo dobra i harmonijnie układająca się współpraca, upoważnia nas do polecenia usług Kancelarii jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.

Severstal Russian Steel

Rzeczą niezwykle cenną w obecnych warunkach rynkowych jest znalezienie odpowiedniej kancelarii, z którą chcemy współpracować, która znałaby nasze potrzeby, a czasami nawet będzie potrafiła korzystając ze swojego doświadczenia i fachowości doradzić nam w kwestiach, na których do końca się nie znamy.

Standardem na rynku staje się profesjonalizm, zaangażowanie i dbałość o klienta, a właśnie takimi cechami charakteryzuje się współpracująca z nami Kancelaria Prawnicza dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdzeń Sp.j. z siedzibą w Katowicach

Zlecane im zadania realizują dynamicznie, skutecznie i fachowo, a przedstawiciele Kancelarii wykazują. doskonalą orientację w obowiązujących przepisach prawnych, zaangażowanie, szybkość działania i uprzejmość.

Przyszłym i obecnym klientom Kancelarii Prawniczej dr hab., Z.Tobor, M. Mozdżeń gratulujemy dobrego wyboru, a wszystkim pozostałym życzymy aby udało im się taką Kancelarię znaleźć.

Socrates Investment

Niniejszym listem referencyjnym potwierdzam współpracę ze wspólnikiem Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Mozdżeń Sp.j. – Mirosławem Mozdżeniam, w zakresie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala ocenić wspólnika Kancelarii – Mirosława Mozdżenia jako w pełni profesjonalną i rzetelną osobę.

Szerokie kompetencje merytoryczne i zaangażowanie w realizację powierzonych spraw skutkowało wysoką skutecznością, zwłaszcza w sprawach o znacznym stopniu trudności czyli doprowadzeniem do zawarcia układu z wierzycielami spółki.

Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu we współpracy, z pełnym przekonaniem mogę zarekomendować Mirosława Mozdżenia – wspólnika Kancelarii Prawniczej Prof. dr hab. Z. Tobor, M. Mozdżeń Sp.j. jako specjalistę w dziedzinie Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.