Sprawy podatkowe


W obszarze spraw podatkowych, oferujemy w szczególności:
  • sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie podatkowych aspektów planowanych lub realizowanych operacji gospodarczych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami skarbowymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w zakresie odzyskiwania nienależnie zapłaconych kwot podatku oraz odszkodowań za szkody, spowodowane niezgodnymi z prawem działaniami organów skarbowych,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji ogólnej oraz skargi na interpretację niezgodną ze stanowiskiem wnioskodawcy
  • doradztwo podatkowe związane z inwestycjami nieruchomościowymi,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.