Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
  • Sporządzanie umów o pracę oraz umów z zakresu prawa cywilnego: zlecenia i o dzieło, regulaminów pracy i wynagradzania, sporządzanie pism procesowych w sprawach pracowniczych, w tym pozwów i odpowiedzi na pozew, a także odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Pomoc prawną przy rozwiązywaniu umowy o pracę,
  • Pomoc prawną w zakresie wprowadzania do zakładu systemów czasu pracy oraz jego racjonalizacja prawno-organizacyjna zgodna z potrzebami danego przedsiębiorcy,
  • Prowadzenie negocjacji z poszczególnymi pracownikami oraz ze związkami zawodowymi,
  • Reprezentacja przed sądem pracy (pracodawców oraz pracowników), w tym w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji,
  • Pomoc prawną w zakresie realizacji uprawnień wynikających z zasiłków, świadczeń rehabilitacyjnych oraz odszkodowań związanych z wypadkiem przy pracy lub zaistniałych w drodze do pracy albo podczas powrotu z pracy, a także pomoc prawną w uzyskaniu świadczeń związanych z chorobą zawodową.