Umowy w obrocie gospodarczym


W obszarze umów w obrocie gospodarczym oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
 • dobór najkorzystniejszej formy prawnej dla planowanych operacji (celów) gospodarczych,
 • sporządzanie projektów umów i porozumień we wszystkich aspektach działalności gospodarczej,
  z uwzględnieniem jak najskuteczniejszej eliminacji potencjalnych źródeł konfliktu,
 • analizy i opiniowanie projektów umów, przedkładanych przez drugą stronę
  lub opracowywanych we własnym zakresie przez Klienta,
 • doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • optymalizacja zabezpieczeń wykonania zobowiązań umownych przez kontrahentów,
 • uczestnictwo w negocjowaniu warunków umów w zakresie związanych
  z tym aspektów prawnych,
 • konsultacje bieżące w zakresie praw i obowiązków przedsiębiorców,
  wynikających z już zawartych umów,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur zapobiegania powstawaniu
  należności przeterminowanych.