Prawo i postępowanie karne, karnoskarbowe


W obszarze prawa karnego skarbowego, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
  • w zakresie obrony podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym m.in.: członków organów spółek prawa handlowego w zakresie działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzycieli oraz odpowiedzialności karnej członków zarządu spółek kapitałowych,

Oferujemy również pełną obsługę prawną w zakresie postępowań dyscyplinarnych, wykroczeniowych oraz karnych.