Spory i dochodzenie należności


W obszarze m.in. sporów cywilnoprawnych i dochodzenia należności, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
  • aktywne poszukiwanie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w tym możliwości przeprowadzenia w danej sprawie postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego,
  • uczestnictwo w negocjacjach w sytuacjach spornych, w zakresie związanych z nimi aspektów prawnych,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami, w celu restrukturyzacji ich zadłużenia w sposób, pozwalający na jego spłatę, z jednoczesnym uzyskaniem tytułu egzekucyjnego na wypadek niewykonania ugody,
  • ochrona interesów Klientów w zakresie praw własności intelektualnej, praktyk monopolistycznych i czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, w sprawach, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych