Publikacje

Poniżej prezentujemy tytuły wybranych publikacji, których autorami są właściciele kancelarii:
  • To do a great right, do a little wrong : rzecz o sędziowskich kłamstewkach. Przegląd Podatkowy. – 2015, nr 6, s. 15-22 2015
  • Solidaryzm jako zasada prawa / Zygmunt Tobor, Sławomir Tkacz. // W: Idea solidaryzmu we współczesnym prawie konstytucyjnym : doświadczenia polskie i międzynarodowe. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2015. – S. 43-66 2015
  • Spór o zdania odrębne. W: Wielowymiarowość prawa. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. – S. 215-229 2014
  • Wykładnia “ścisła”, czyli jaka? W: Abiit, non obiit : księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. – S. 387-398 2013
  • Does theory of Contractual Interpretation rest on a mistake? / Zygmunt Tobor, Tomasz Pietrzykowski. // W: Interpretation in Polish, German and European Private Law. – Munich : Sellier. European Law Publishers, 2011. – S. 15-30 2011