Prawo samorządu terytorialnego


W obszarze prawa samorządu terytorialnego, oferujemy pomoc prawną, obejmującą w szczególności:
  • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych oraz pism procesowych z zakresu prawa samorządu terytorialnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego, w tym m.in.:
  • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym prawidłowości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
  • reprezentowanie jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach dotyczących zaskarżania uchwał i zarządzeń organów JST do sądu,
  • pomoc w prowadzeniu negocjacji w sprawach dotyczących realizacji przepisów prawa zamówień publicznych oraz wszystkich innych leżących w interesie reprezentowanej jednostki samorządu terytorialnego.